SUPPORT UKRAINIAN SELLERS BY SHOPPING HERE!
BeautyUkraine2
On lavky since 2019 | 12 Sales |

The burner "Peleteks 15M" is a non-volatile analogue of the pellet burner "Pelletron 15M".

$487.33
+

Shipping information

Economy shipping ( $58.00)
Ukraine

Description

PELLETEX 15M The burner "Peleteks 15M" is a non-volatile analogue of the pellet burner "Pelletron 15M". The pellet burner "Peleteks 15M" is designed for installation on solid-fuel and floor gas boilers whose capacity is up to 25 kW, with an insulated chimney with a diameter of 150 mm and a height of at least 4 meters. The burner works on wood pellets of 6 to 8 mm of average quality, combustion of pellets from 98 to 99%.  Please choose the type of payment that is convenient for you and send me an email at for details of payment or issue and pay for the order if you have PayPal: 1). Paypal 2). Credit Card Payment 3). Western Union Money Transfer, 4). Swift translation Pelletex 15 M burner with power adjustment from 2.5 kW to 25 kW, the fire chamber is made of heat-resistant stainless steel, the casing is made of technical stainless steel (mirror), equipped with a pellet bunker; The pellet burner "Peleteks 15M" has its undeniable advantages, and it is non-volatile, the smokeless operation of the burner perfectly burns pellets in all ranges of adjustable power, is unpretentious in operation, reliable and durable. It is used for heating or water heating - residential buildings, sauna, cottages, installation in the furnace furnace and small production premises workshop, garage, greenhouses, greenhouses up to 200 m2.  Equipment: Burner "Pelletex 15 M". Bunker for pellets. Packaging. The pellet burner "Peleteks 15M", produced in Ukraine since April 2013, the manufacturer of energy-efficient equipment for the replacement of natural gas. With the installation of a pellet burner Pelletex 15, you will switch to your heating unit for round-the-clock heating, the pellet burner will work autonomously for up to 3 days without cleaning the basket when adding fuel to the bunker. Cleaning the boiler from the ash does not take much of your time, it is to pull out the box with ash (ashpit) and empty. The pellet burner perfectly burns pellets in all ranges of adjustable power. How to install a pellet burner Pelletex 15M on a solid fuel boiler? This type of burners is easily installed on all solid fuel and gas floor boilers up to 25 kW inclusive, the boiler does not need to be changed (except for the boiler door). Cut a hole in the lower door of your boiler, under a 75x90 burner furnace, while the Pelletex 15M burner does not interfere with heating the boiler with other fuel wood, coal. Heating a house in need of thermal energy at temperatures (inside +25) - outside -15 should be 1 kW per 8-10 m2, that is, the Peltex 15 M pellet burner allows you to heat a house of up to 250 m2. Safety burner "Peleteks 15M" Burner safety is ensured by the following degrees of protection: The hopper is sealed. At the bottom of the bunker has - feeder. When trying to move hot gases up through the feeder, for example, the lid of the hopper remained open and the chimney draft disappeared, the pellet in the feeder collapses and forms an airtight plug of wet sawdust that will stop any further burning. Fuel in a sealed closed bunker does not catch fire and cannot burn. Already this condition is absolutely sufficient for complete fire safety of the burner. Even in the absence of the two previous degrees of protection, it is almost impossible to force pellets in the bunker. This is due to the physical characteristics of the pellet itself. Palnik "Pelletex 15M" jest nielotnym analogiem palnika pelletowego "Pelletron 15M". Palnik na pellety "Peleteks 15M" jest przeznaczony do instalacji na kotłach na paliwo stałe i podłogowe, których wydajność wynosi do 25 kW, z izolowanym kominem o średnicy 150 mm i wysokości co najmniej 4 metrów. Palnik pracuje na peletach drzewnych 6 - 8 mm średniej jakości peletów spalania 98-99% Palnik Pelletex 15 M z regulacją mocy od 2,5 kW do 25 kW, komora ogniowa wykonana jest z żaroodpornej stali nierdzewnej, obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej (lustro) technicznej, wyposażonej w bunkrze na pelety; Palnik na pelet "Peleteks 15M" ma swoje niezaprzeczalne zalety i jest nielotny, bezdymne działanie palnika doskonale spala pellet we wszystkich zakresach regulowanej mocy, jest bezpretensjonalny w działaniu niezawodny i trwały. Służy do ogrzewania lub podgrzewania wody - budynków mieszkalnych, sauny, domków letniskowych, instalacji w piecu piecowym i małej hali produkcyjnej warsztatów, garażu, szklarni, szklarni do 200 m2. Zakończenie: Palnik "Pelletex 15 M". Bunkier na pelety. Opakowanie. Palnik na pelety "Peleteks 15M", produkowany na Ukrainie od 12 kwietnia 2013 r. W mieście Krivoy Rog "Bioenorgetic Company KR", producent energooszczędnego sprzętu do wymiany gazu ziemnego. Po zainstalowaniu palnika na pelety Pelletex 15, przełączysz się na urządzenie grzewcze do całodobowego ogrzewania, palnik na pelety będzie działać autonomicznie przez okres do 3 dni bez czyszczenia koszyka podczas dodawania paliwa do bunkra. Czyszczenie kotła z popiołu nie zajmuje dużo czasu, należy wyciągnąć pudło z popiołu (popielnik) i opróżnić go. Palnik na pelety doskonale spala pelety we wszystkich zakresach regulowanej mocy. Jak zainstalować palnik pelletowy Pelletex 15M na kotle na paliwo stałe. Ten typ palnika można łatwo zainstalować na wszystkich kotłach na paliwa stałe i gazowe o mocy do 25 kW włącznie, nie ma konieczności zmiany kotła (z wyjątkiem drzwi kotła). Wytnij otwór w dolnych drzwiach kotła pod piecem palnikowym 75x90, a palnik Pelletex 15M nie przeszkadza w nagrzewaniu kotła innym paliwem drzewnym, węglem. Ogrzewanie domu potrzebującego energii cieplnej w temperaturach (wewnątrz +25) - na zewnątrz -15 powinno wynosić 1 kW na 8-10 m2, czyli palnik na pelety Peltex 15 M pozwala ogrzać dom o powierzchni do 250 m2. *** Palnik bezpieczeństwa "Peleteks 15M" Bezpieczeństwo palnika zapewniają następujące stopnie ochrony: Zbiornik jest zaplombowany. Na dnie bunkra znajduje się - podajnik. Próbując przesuwać gorące gazy do podajnika, pokrywa leja pozostała otwarta, a ciąg kominowy zniknął, pellet w podajniku zapadł się i utworzył szczelną zatyczkę z mokrych trocin, które zatrzymają dalsze spalanie. Paliwo w zamkniętym zamkniętym bunkrze nie pali się i nie może się palić. Już ten warunek jest absolutnie wystarczający dla całkowitego bezpieczeństwa przeciwpożarowego palnika. Nawet przy braku dwóch poprzednich stopni ochrony, prawie niemożliwe jest wymuszenie pelet w bunkrze. Wynika to z fizycznych właściwości samego pelletu.

More from this vendor

You can see the many sizes of these curtains in the listing options, at this link: https://www.etsy.com/listing/579275316/beaded-door-curtain-50-41-29-25-width?ref=shop_home_active_5&crt=1 This item can be shipped by Express Worldwide Shipping (3-4 days), please choose this shipping option when you place an order. Custom order for everyone! Beaded door / window curtain. -------------------------------------------------------------------------------------------- We accept personal orders! Any design according to your request! Any SIZE curtain on your request! --------------------------------------------------------------------------------------------- ~~~~~~~~MORE WOODEN CURTAINS FOR YOUR DECOR here~~~~~ https://www.etsy.com/shop/BeautyUkraine?ref=seller-platform-mcnav§ion_id=2225495 Top like our curtain with the pattern "D", a dark background and in the middle of the light circle. It’s 51”width x 84” length Circle diameter is 22” in the center so that would be 15” on each side. OR Size 40inches width x 78 inches length Circle diameter is 20" in the center. OR 41"/70" - 104/178 Centimeters Production time 7-10 days. Made in Ukraine, handmade by Elena and Stanislav. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ~~~HOW TO FIX (install, attach) BEADED CURTAIN?~~~ First option: Beaded curtains can be fixed directly to the wall or doorway (door hatch). To do this, you will need to drill a few holes in the wall at a distance of about 4-6 inches (10-15cm). Special hooks that you then screw into these holes you get in the kit along with the beaded curtain. Then on these hooks you will be able to hang the curtain. The second option: You can attach (fasten) the wooden bar to the wall (of the appropriate size). Then in this wooden bar screw in the special hooks that you will get with a beaded curtain. My recommendation for you: a beaded curtain look more beautiful if it is fixed directly to a wall or a doorbell. The price is for one beaded door curtain. It`s very beautiful gift for wife, for husband, for mather, father, for him, for her :) --------------------------------------------------------------------------------------------- Shipping Please, when placing an order, select the delivery option that suits you. Please note the delivery time indicated. Delivery Options: 1) . I ship worldwide. Package will be sent by Ukrainian state post. Delivery time is 7-16 days. All my packages are sent by airmail and have a tracking number. 2). I ship worldwide using Express Shipping. Delivery time 3-5 days! All my packages are sent by airmail and have a tracking number. ++ Your package will be insured for 100% of the cost of goods ++ Parcel delivery to the doors of your home. // On holidays, delivery time may be increased due to mail load.//
$228.97
This item can be shipped by Express Worldwide Shipping (3-4 days), please choose this shipping option when you place an order. Sheepskin car seat cover universal genuine sheepskin. АLL COLORS. Warm sheepskin cape genuine sheepskin seat cover for car Handmade Warm cape made of genuine sheepskin car seat. warm cloak. ***The price is indicated for ONE car seat cover!!! !!!!!! Click + More to read all the information about the product !!! ~~~~~~~~~~SIZES~~~~~~~~~ Cover without headrest - length - 115cm, width - 55cm (45 x 22 inch ) Cover with headrest - length - 125cm, width - 55cm (53 x 22 inches) Sheepskin Car seat cover for car- the length of the pile is 6-10 cm (2.4-3.9inch) ALL OUR SHEEPSKIN CAR COVER IS Handmade and made from ECO- Friendly sheepskin!!! ***Perfectly suited for the cold season and summer season, as the temperature balance support! It is useful for drivers who spend a long time behind the wheel! Pile (fur) core using no slips (not dumped)***. ***Colors of the sheepskin seat covers look at the photo, and make your choice in the line "Color". If you want colors of car seat cover (stool covers) like pink, blue, orange, purple, etc, THIS IS ALL POSSIBLE !!!*** Please, contact me. ***Covers of genuine sheepskin have special fasteners for good fixation on the seat of the car. Also, such comfortable and warm sheepskin covers can also be used as a cape on a chair or an armchair, a sofa.*** -------MORE CAR SEAT COVERS------- https://www.etsy.com/shop/BeautyUkraine?ref=hdr_shop_menu§ion_id=20955607 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Shipping I ship worldwide using Express Shipping. Delivery time 3-4 days!!! All my packages are sent by airmail and have a tracking number. ++ Your package will be insured for 100% of the cost of goods ++ Parcel delivery to the doors of your home. // On holidays, delivery time may be increased due to mail load (+ 1 dаy for large packages) // ------------------------------------------------------------------------------------------------ Payment I accept payments made via PayPal, Credit card ,money transfers. Credit card payments are processed through PayPal, however no PayPal account is required. To pay by credit card, please follow the steps below: 1. Click "Pay with PayPal" at the end of the checkout process. 2. Now you are at PayPal. Click "Continue" to pay with a credit card if you don't have a PayPal account. 3. Enter your credit card and personal info. Click "Review Order and Continue." 4. Review your order. If everything is correct, Click "Pay (dollar amount) Now." ------------------------------------------------------------------------------------------------ Please, do not hesitate ask me all your questions, it helps me to improve my shop. Thank you very much for visiting my shop and for positive feedbacks. Good luck on Etsy :)
$148.18
This item is shipped Express Shipping Worldwide 3-4 days!!! You will receive your order On Time!!! Wooden Chess board - carved wood - Handmade. The price is only for a chessboard (without chess pieces). ***All our products are made entirely by hand and with love for you !!!*** ~~~We accept personal orders of any complexity.~~~ We always welcome new customers and guarantee you the high quality of our products !!! 1). Standart shipping- 10-14 days OR Express Shipping - USA, Canada, EU, АU, UK, Switzerland --- 3-4 days!!! 2). The photo shows a chessboard L (large). 3). We can make for you the same design of a chessboard in ANY COLOR! Please contact me for further details. 4). The price is only for a chessboard (without chess pieces) You can choose a chess set for yourself with various chess pieces with unique wood carvings, please click on the link: https://www.etsy.com/shop/BeautyUkraine?section_id=22022920 ********** Personalization ********** We can make you an engraving on the back of the board or an inscription anywhere on the chessboard: any wish for your loved one, date, names, initials, everything according to your desire :) Please make your choice when placing an order in line "Personalization" /// This exсlusive wooden chess boаrd made by a talented master Andrei (a member of my store) with love and respect for the great chess players who appreciate the uniqueness and quality of chess sets! /// Unique chess set is very beautifu gift for your loves one, your friends, for mother, father, husband, wife. Made in Ukraine, handmade. ================================================================ The SIZES the chessboard of your choice: ================================================================ 1). Board size Small (S) 40 / 40 cm - 15.75 /1 5.75 Inches The size of the playing square is 4 / 4cm - 1.57 /1.57 inches -------------------------------------------- 2). Board size Large (L) 55 / 55 cm - 21.6 / 21.6 Inches The size of the playing square is 5,2 /5.2 cm - 2,047 / 2,047 inches ------------------------------------------- 3). Chess Board VERY Large (VERY L) 60 / 60 cm - 23.65 / 23.65 Inches The size of the playing square is 5.7 /5.7 cm - 2,25/ 2,25 inches PLEASE, Make your choice in the "Size" line when placing an order. ***Chessboard are made of wood*** -----------------MORE WONDERFUL CHESS SETS here:----------------- https://www.etsy.com/shop/BeautyUkraine?section_id=22022920 -------------------------------------------------------------------------------------------- Shipping Please, when placing an order, select the delivery option that suits you. Please note the delivery time indicated. Delivery Options: 1) . I ship worldwide. Package will be sent by Ukrainian state post. Delivery time is 7-16 days. All my packages are sent by airmail and have a tracking number. 2). I ship worldwide using Express Shipping. Delivery time 3-5 days! All my packages are sent by airmail and have a tracking number. ++ Your package will be insured for 100% of the cost of goods ++ Parcel delivery to the doors of your home. // On holidays, delivery time may be increased due to mail load.// ----------------------------------------------------------------------------------------------- Payment I accept payments made via PayPal, money transfers, Credit card. Credit card payments are processed through PayPal, however no PayPal account is required. To pay by credit card, please follow the steps below: 1. Click "Pay with PayPal" at the end of the checkout process. 2. Now you are at PayPal. Click "Continue" to pay with a credit card if you don't have a PayPal account. 3. Enter your credit card and personal info. Click "Review Order and Continue." 4. Review your order. If everything is correct, Click "Pay (dollar amount) Now." ------------------------------------------------------------------------------------------------ Please, do not hesitate ask me all your questions, it helps me to improve my shop. Thank you very much for visiting my shop and for positive feedbacks. Good luck on Etsy :)
$228.69
This item is shipped Express Shipping Worldwide 3-4 days!!! You will receive your order On Time!!! Dear decor lovers! I propose to your attention - unique beaded curtains for your decor . These stylish wooden curtains will fit any interior of your house, decorate your bedroom, living room or even kitchen. These beaded curtains look great not only on the doorway but also on the window of any room. **Made in hand made of wood Beech.** **We can make custom made wooden curtain ANY SIZE !** ***Characteristics*** length 210 cm - 82,7 inches, width 100cm - 39,4 inches ---------------------MORE WOODEN CURTAINS FOR YOUR DECOR here------ https://www.etsy.com/shop/BeautyUkraine?ref=seller-platform-mcnav§ion_id=22254951 The price is for one beaded door curtain. Made by Ukrainian craftsmen (members of my shop) from the design studio of handmade"Shkura" (Door curtain Decor Wood curtain gift Wood blinds Door Beads Beaded Curtains Beaded Wood Bead Door Curtain Handmade door curtain beaded decor design decor for bedroom curtains curtains for door curtains for kitchen curtains for living curtains for window Beaded Door Curtain Door Wood blinds wood curtain ) It`s very beautiful gift for wife, for husband, for mather, father, for him, for her :) Made in Ukraine, handmade. --------------------------------------------------------------------------------------------- Shipping Please, when placing an order, select the delivery option that suits you. Please note the delivery time indicated. Delivery Options: 1) . I ship worldwide. Package will be sent by Ukrainian state post. Delivery time is 7-16 days. All my packages are sent by airmail and have a tracking number. 2). I ship worldwide using Express Shipping. Delivery time 3-5 days! All my packages are sent by airmail and have a tracking number. ++ Your package will be insured for 100% of the cost of goods ++ Parcel delivery to the doors of your home. // On holidays, delivery time may be increased due to mail load.// ---------------------------------------------------------------------------------------------- Payment ***I accept payments made via PayPal or different money transfers*** ------------------------------------------------------------------------------------------------ Before YOU PAY for an item, please contact me! Shipping cost may be different, depending on your place of residence. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Please, do not hesitate ask me all your questions, it helps me to improve my shop. Thank you very much for visiting my shop and for positive feedbacks. Good luck on Etsy:)A
$80.20
This item can be shipped by Express Worldwide Shipping (3-4 days), please choose this shipping option when you place an order. Dear decor lovers! I propose to your attention - unique beaded curtains for your decor . These stylish wooden curtains will fit any interior of your house, decorate your bedroom, living room or even kitchen. These beaded curtains look great not only on the doorway but also on the window of any room. **Made in hand made of wood Beech.** **We can make custom made wooden curtain ANY SIZE !** ---------------------MORE WOODEN CURTAINS FOR YOUR DECOR here------ https://www.etsy.com/shop/BeautyUkraine?ref=seller-platform-mcnav§ion_id=22254951 The price is for one beaded door curtain. Made by Ukrainian craftsmen (members of my shop) from the design studio of handmade"Shkura" (Door curtain Decor Wood curtain gift Wood blinds Door Beads Beaded Curtains Beaded Wood Bead Door Curtain Handmade door curtain beaded decor design decor for bedroom curtains curtains for door curtains for kitchen curtains for living curtains for window Beaded Door Curtain Door Wood blinds wood curtain ) It`s very beautiful gift for wife, for husband, for mather, father, for him, for her :) Made in Ukraine, handmade. --------------------------------------------------------------------------------------------- Shipping Please, when placing an order, select the delivery option that suits you. Please note the delivery time indicated. Delivery Options: 1) . I ship worldwide. Package will be sent by Ukrainian state post. Delivery time is 7-16 days. All my packages are sent by airmail and have a tracking number. 2). I ship worldwide using Express Shipping. Delivery time 3-5 days! All my packages are sent by airmail and have a tracking number. ++ Your package will be insured for 100% of the cost of goods ++ Parcel delivery to the doors of your home. // On holidays, delivery time may be increased due to mail load.// ---------------------------------------------------------------------------------------------- Payment ***I accept payments made via PayPal or different money transfers*** ------------------------------------------------------------------------------------------------ Before YOU PAY for an item, please contact me! Shipping cost may be different, depending on your place of residence. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Please, do not hesitate ask me all your questions, it helps me to improve my shop. Thank you very much for visiting my shop and for positive feedbacks. Good luck on Etsy:)
$80.20
This item is shipped Express Shipping Worldwide 3-4 days!!! You will receive your order On Time!!! Only wooden Chess board OR Chess set: unique wooden chess board - Blue + yellow + Excluzive classical chess pieces with decoration - carved wood - Handmade. /// This exсlusive wooden chess set made by a talented master Andrei (a member of my store) with love and respect for the great chess players who appreciate the uniqueness and quality of chess sets! /// /// We can make for you the same design of a chessboard in ANY COLOR! Please contact me for further details./// !!!!! CLICK + More to read all the information about the product!!!! ***Bag for storage of chess pieces in the GIFT!*** **********Custom Engraving********** We can make you a personalization on the back of the board or an inscription anywhere on the chessboard: any wish for your loved one, date, names, initials, everything according to your desire :) Please make your choice when placing an order in line "Personalization" Unique chess set is very beautifu gift for your loves one, your friends, for mother, father, husband, wife. Made in Ukraine, handmade. ~~~~~~~The SIZES the chessboard of your choice:~~~ 1). Board size Small (S) 40 / 40 cm - 15.75 /1 5.75 Inches The size of the playing square is 4 / 4cm - 1.57 /1.57 inches -------------------------------------------- 2). Board size Large (L) 55 / 55 cm - 21.65 / 21.65 Inches The size of the playing square is 5,2 /5.2 cm - 2,047 / 2,047 inches Make your choice in the "Size of the chessboard" line when placing an order. ~~~~~~~~SIZES of the chess pieces~~~~~~~ King height – 4.5 inches (11.5cm). Pawn height - 2.3 inches (6cm). The base of the figure is 1,29 / 1,29 inches (3,3 / 3,3cm) ****You can only buy chess pieces from this link:**** https://www.etsy.com/listing/638503470/tall-chess-pieces-king-45inch115cm?ref=shop_home_active_3&pro=1 -----------------MORE WONDERFUL CHESS SETS here:----------------- https://www.etsy.com/shop/BeautyUkraine?section_id=22022920 -------------------------------------------------------------------------------------------- Shipping Please, when placing an order, select the delivery option that suits you. Please note the delivery time indicated. Delivery Options: 1) . I ship worldwide. Package will be sent by Ukrainian state post. Delivery time is 7-16 days. All my packages are sent by airmail and have a tracking number. 2). I ship worldwide using Express Shipping. Delivery time 3-5 days! All my packages are sent by airmail and have a tracking number. ++ Your package will be insured for 100% of the cost of goods ++ Parcel delivery to the doors of your home. // On holidays, delivery time may be increased due to mail load.// ----------------------------------------------------------------------------------------------- Payment I accept payments made via PayPal, Credit card ,money transfers. Credit card payments are processed through PayPal, however no PayPal account is required. To pay by credit card, please follow the steps below: 1. Click "Pay with PayPal" at the end of the checkout process. 2. Now you are at PayPal. Click "Continue" to pay with a credit card if you don't have a PayPal account. 3. Enter your credit card and personal info. Click "Review Order and Continue." 4. Review your order. If everything is correct, Click "Pay (dollar amount) Now." ------------------------------------------------------------------------------------------------ Please, do not hesitate ask me all your questions, it helps me to improve my shop. Thank you very much for visiting my shop and for positive feedbacks. Good luck on Etsy :)
$288.75

Reviews

Amazing chessboard, excellent quality and great communication throughout the process!

Shipping and Policies

Payment

This store is integrated with the Western Bid™ e-commerce platform, and Western Bid, Inc. is the Merchant of Record for all purchases made in this store. Therefore, you will see "WESTERN BID" listed as the payee on your PayPal account and credit card statement.

I accept PayPal or Credit Cards only.
• Your items will be made and shipped only after the payment is cleared.
• If you don't have Paypal account and would like to pay with your Credit Card, check this step-by-step tutorial on PayPal:
https://www.paypal.com/webapps/mpp/pay-online

Your order will be shipped only after the payment is cleared. This means if you pay via Paypal e-checks there could be delay in 3-5 business days. You can check the status of your payment in your Paypal account or in the correspond invoice here on Lavky.

Shipping

All the items in the order will be securely packed and shipped within 1-3 working days of payment.
Some items may take longer. If the processing time is more than 7 days, it is clearly stated in the product description.

Delivery Address:

• Please make sure your shipping address is correct at the checkout. 

We will ship your order to the address specified on Lavky.com checkout, and not to the address specified on Paypal.

Terms of Delivery

We always ship parcels with a tracking number. We will update you on the tracking number once your order has been prepared and shipped.

Usually delivery takes between one a half and four weeks.

Please note that delivery times may vary depending on your location and customs clearance, so we cannot guarantee the exact time of arrival.

Here are the approximate delivery times:

- USA: 1.5 - 2.5 weeks

- Canada: 2-3 weeks

- Europe: 1-2 weeks

- Australia: 2-3 weeks (sometimes longer, depending on Australian customs)

- The rest of the world: 2-3 weeks

Delivery method

We ship all the parcels from Ukraine (from our logistics centers in Kyiv and Chernivtsi) via international services (FedEx, UPS) in two stages. 

First a parcel is sent by express delivery service to Europe, and then, it is shipped by air mail to the United States, Canada or Europe. 

You can see the movement of the parcel by a tracking number only in the second stage - 4-6 days after sending your order from our center. We estimate the delivery time to 12-18 days.

Express delivery is available only on individual request. Please contact us if you need Express delivery before placing an order so we can update shipping options.

Customs duties and taxes

Customers are responsible for any fees, taxes and duties related to delivery and ordering products to their country of destination.

Packaging

Your order will arrive in a safe cardboard box, with due packaging and protection from damage.

Refunds and Exchanges

I want my clients to be happy, so let me know if you have any problems.

If you are not satisfied with your items / service for any reason, please contact me with the problem before leaving a feedback.