SUPPORT UKRAINIAN SELLERS BY SHOPPING HERE!
BeautyUkraine2
On lavky since 2019 | 12 Sales |

The burner "Peleteks 15M" is a non-volatile analogue of the pellet burner "Pelletron 15M".

$487.33
+

Shipping information

Economy shipping ( $58.00)
Ukraine

Description

PELLETEX 15M The burner "Peleteks 15M" is a non-volatile analogue of the pellet burner "Pelletron 15M". The pellet burner "Peleteks 15M" is designed for installation on solid-fuel and floor gas boilers whose capacity is up to 25 kW, with an insulated chimney with a diameter of 150 mm and a height of at least 4 meters. The burner works on wood pellets of 6 to 8 mm of average quality, combustion of pellets from 98 to 99%.  Please choose the type of payment that is convenient for you and send me an email at for details of payment or issue and pay for the order if you have PayPal: 1). Paypal 2). Credit Card Payment 3). Western Union Money Transfer, 4). Swift translation Pelletex 15 M burner with power adjustment from 2.5 kW to 25 kW, the fire chamber is made of heat-resistant stainless steel, the casing is made of technical stainless steel (mirror), equipped with a pellet bunker; The pellet burner "Peleteks 15M" has its undeniable advantages, and it is non-volatile, the smokeless operation of the burner perfectly burns pellets in all ranges of adjustable power, is unpretentious in operation, reliable and durable. It is used for heating or water heating - residential buildings, sauna, cottages, installation in the furnace furnace and small production premises workshop, garage, greenhouses, greenhouses up to 200 m2.  Equipment: Burner "Pelletex 15 M". Bunker for pellets. Packaging. The pellet burner "Peleteks 15M", produced in Ukraine since April 2013, the manufacturer of energy-efficient equipment for the replacement of natural gas. With the installation of a pellet burner Pelletex 15, you will switch to your heating unit for round-the-clock heating, the pellet burner will work autonomously for up to 3 days without cleaning the basket when adding fuel to the bunker. Cleaning the boiler from the ash does not take much of your time, it is to pull out the box with ash (ashpit) and empty. The pellet burner perfectly burns pellets in all ranges of adjustable power. How to install a pellet burner Pelletex 15M on a solid fuel boiler? This type of burners is easily installed on all solid fuel and gas floor boilers up to 25 kW inclusive, the boiler does not need to be changed (except for the boiler door). Cut a hole in the lower door of your boiler, under a 75x90 burner furnace, while the Pelletex 15M burner does not interfere with heating the boiler with other fuel wood, coal. Heating a house in need of thermal energy at temperatures (inside +25) - outside -15 should be 1 kW per 8-10 m2, that is, the Peltex 15 M pellet burner allows you to heat a house of up to 250 m2. Safety burner "Peleteks 15M" Burner safety is ensured by the following degrees of protection: The hopper is sealed. At the bottom of the bunker has - feeder. When trying to move hot gases up through the feeder, for example, the lid of the hopper remained open and the chimney draft disappeared, the pellet in the feeder collapses and forms an airtight plug of wet sawdust that will stop any further burning. Fuel in a sealed closed bunker does not catch fire and cannot burn. Already this condition is absolutely sufficient for complete fire safety of the burner. Even in the absence of the two previous degrees of protection, it is almost impossible to force pellets in the bunker. This is due to the physical characteristics of the pellet itself. Palnik "Pelletex 15M" jest nielotnym analogiem palnika pelletowego "Pelletron 15M". Palnik na pellety "Peleteks 15M" jest przeznaczony do instalacji na kotłach na paliwo stałe i podłogowe, których wydajność wynosi do 25 kW, z izolowanym kominem o średnicy 150 mm i wysokości co najmniej 4 metrów. Palnik pracuje na peletach drzewnych 6 - 8 mm średniej jakości peletów spalania 98-99% Palnik Pelletex 15 M z regulacją mocy od 2,5 kW do 25 kW, komora ogniowa wykonana jest z żaroodpornej stali nierdzewnej, obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej (lustro) technicznej, wyposażonej w bunkrze na pelety; Palnik na pelet "Peleteks 15M" ma swoje niezaprzeczalne zalety i jest nielotny, bezdymne działanie palnika doskonale spala pellet we wszystkich zakresach regulowanej mocy, jest bezpretensjonalny w działaniu niezawodny i trwały. Służy do ogrzewania lub podgrzewania wody - budynków mieszkalnych, sauny, domków letniskowych, instalacji w piecu piecowym i małej hali produkcyjnej warsztatów, garażu, szklarni, szklarni do 200 m2. Zakończenie: Palnik "Pelletex 15 M". Bunkier na pelety. Opakowanie. Palnik na pelety "Peleteks 15M", produkowany na Ukrainie od 12 kwietnia 2013 r. W mieście Krivoy Rog "Bioenorgetic Company KR", producent energooszczędnego sprzętu do wymiany gazu ziemnego. Po zainstalowaniu palnika na pelety Pelletex 15, przełączysz się na urządzenie grzewcze do całodobowego ogrzewania, palnik na pelety będzie działać autonomicznie przez okres do 3 dni bez czyszczenia koszyka podczas dodawania paliwa do bunkra. Czyszczenie kotła z popiołu nie zajmuje dużo czasu, należy wyciągnąć pudło z popiołu (popielnik) i opróżnić go. Palnik na pelety doskonale spala pelety we wszystkich zakresach regulowanej mocy. Jak zainstalować palnik pelletowy Pelletex 15M na kotle na paliwo stałe. Ten typ palnika można łatwo zainstalować na wszystkich kotłach na paliwa stałe i gazowe o mocy do 25 kW włącznie, nie ma konieczności zmiany kotła (z wyjątkiem drzwi kotła). Wytnij otwór w dolnych drzwiach kotła pod piecem palnikowym 75x90, a palnik Pelletex 15M nie przeszkadza w nagrzewaniu kotła innym paliwem drzewnym, węglem. Ogrzewanie domu potrzebującego energii cieplnej w temperaturach (wewnątrz +25) - na zewnątrz -15 powinno wynosić 1 kW na 8-10 m2, czyli palnik na pelety Peltex 15 M pozwala ogrzać dom o powierzchni do 250 m2. *** Palnik bezpieczeństwa "Peleteks 15M" Bezpieczeństwo palnika zapewniają następujące stopnie ochrony: Zbiornik jest zaplombowany. Na dnie bunkra znajduje się - podajnik. Próbując przesuwać gorące gazy do podajnika, pokrywa leja pozostała otwarta, a ciąg kominowy zniknął, pellet w podajniku zapadł się i utworzył szczelną zatyczkę z mokrych trocin, które zatrzymają dalsze spalanie. Paliwo w zamkniętym zamkniętym bunkrze nie pali się i nie może się palić. Już ten warunek jest absolutnie wystarczający dla całkowitego bezpieczeństwa przeciwpożarowego palnika. Nawet przy braku dwóch poprzednich stopni ochrony, prawie niemożliwe jest wymuszenie pelet w bunkrze. Wynika to z fizycznych właściwości samego pelletu.

More from this vendor

Express delivery Worldwide 3-4 days!!! You will receive your order On Time!!! Beaded Car Seat Cover. Massager Seat Cover. Car Accessories. Cover for car seat, universal.Size -122/44/35 cm. Beautiful gift. Possible colors of covers are shown in this link https://www.etsy.com/shop/BeautyUkraine?ref=hdr_shop_menu§ion_id=20955607 Characteristics Length 50 inches, seat 19 inches, backrest 14,3 inches. length 127 cm., width 49 cm-Seats, and 36 cm-Backrest. ***The price is indicated for ONE cover.*** The beaded cover is made of wooden beads, they are painted, then painted with varnish in three layers. Thanks to this beaded bag does not lose its paint and looks beautiful, has a beautiful shine and retains it for a very long time. Such a beaded cover will give you a lot of comfort and make you a wonderful massage. The beaded cover made of wooden beads is universal, it can be used for car seating, for office chair, for a home chair, in the kitchen, in the living room sitting at the computer, etc. ***This is a wonderful gift for your friends and relatives!*** -------MORE CAR SEAT COVERS------- https://www.etsy.com/shop/BeautyUkraine?ref=hdr_shop_menu§ion_id=20955607 The price is for one cover. It`s very beautiful gift for him, for her :) Made in Ukraine, handmade. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Shipping I ship worldwide using Express Shipping. Delivery time 3-4 days!!! All my packages are sent by airmail and have a tracking number. ++ Your package will be insured for 100% of the cost of goods ++ Parcel delivery to the doors of your home. // On holidays, delivery time may be increased due to mail load (+ 1 dаy for large packages) // ----------------------------------------------------------------------------------------------- Payment I accept payments made via PayPal, SWIFT, or-money transfer (in any bank, or online). Thank you very much for visiting my shop and for positive feedbacks. Good luck :) Elena.
$80.26
Express delivery Worldwide 3-4 days!!! You will receive your order On Time!!! Beaded Car Seat Cover for car with headrest, wood Massager, Car Accessories, wooden beads, front truck Cover , universal, Beautiful gift for father, husband, wife, mother, son, brother, boyfriend. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1). You can buy a beaded car cover with or without a headrest (please see the photo in the listing how they look). 2). All colors are in the "Pattern / Color" line. 3). We accept personal orders: --- Any size of bead cover --- Any design --- Any colour --- Any changes in the beaded massage case at your request. ***The price is indicated for ONE cover.*** Characteristics: 1). Standart size (universal) Total Length 49.2 inches , width seat 19 inches, backrest 14,3 inches. length 125 cm., width Seat 49 cm-, and 36 cm-Backrest. Beaded cover with headrest: total length 53.2 inches (135cm) + fasteners (beaded and elastic bands). 2). Big size ( for big, large car seat) Total length 49.2", Seat : length 21.25", width 21", Backrest- 18.5" , headrest width -11.8" total length 125 cm., Seat : length 54cm, width 53,5 cm, Backrest- 47 cm, headrest width - 30cm Beaded cover with headrest: total length 53.2 inch (135cm) + fasteners (beaded and elastic bands) MORE colors and patterns of car seat covers are shown in this link https://www.etsy.com/shop/BeautyUkraine?ref=hdr_shop_menu§ion_id=20955607 Cover made from round wooden beads which are clamped between a solid scaffold. Fastened firmly to the front seat of the car under the headrest. It is very convenient to use in summer weather. It relieves fatigue while doing light massage. A particular advantage is the fact that between the cover and the seat and back ventilation is the driver and passengers do not sweat. All is included, and the fishing line that holds the beads on is real strong. It`s very beautiful gift for him, for her :) Made in Ukraine, handmade. -------MORE CAR SEAT COVERS------- https://www.etsy.com/shop/BeautyUkraine?ref=hdr_shop_menu§ion_id=20955607 ----------------------------------------------------------------------------------------------- Shipping I ship worldwide using Express Shipping. Delivery time 3-4 days!!! All my packages are sent by airmail and have a tracking number. ++ Your package will be insured for 100% of the cost of goods ++ Parcel delivery to the doors of your home. // On holidays, delivery time may be increased due to mail load (+ 1 dаy for large packages) // ----------------------------------------------------------------------------------------------- Payment I accept payments made via PayPal ------------------------------------------------------------------------------------------------ Before YOU PAY for an item, please contact me! Shipping cost may be different, depending on your place of residence. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Please, do not hesitate ask me all your questions, it helps me to improve my shop. Thank you very much for visiting my shop and for positive feedbacks. Good luck on Etsy:)
$80.26
The price is indicated only for chess pieces (without a chessboard). ----------------------------------- Express delivery Worldwide 3-4 days!!! You will receive your order On Time!!! Wooden chess pieces "Brown/Gold" and "Black/Gold" exluzive carved wood, unique woodcarving from Ukraine, handmade gift for father husband boy friend. ----------------------------------- You can buy a chessboard or a complete chess set at this link: https://www.etsy.com/listing/732101712/wooden-chess-set-browngold-board-pieces?ref=shop_home_active_88&pro=1 ========================= ++ The color of chess pieces is "Brown/Gold" or "Black/Gold" . At your request, we can color the chess set in any color. Please contact me to discuss the details. ++ Unique chess set is very beautifu gift for your loves one, your friends, for mother, father, husband, wife. Made in Ukraine, handmade. ========================= ***SIZES for chess pieces*** King height – 4.5 inches (11.5cm). Pawn height - 2.6 inches (6.2cm). The base of the figure is 1,29 / 1,29 inches (3,3 / 3,3cm) -----------------MORE WONDERFUL CHESS SETS here:----------------- https://www.etsy.com/shop/BeautyUkraine?section_id=22022920 -------------------------------------------------------------------------------------------- Shipping Please, when placing an order, select the delivery option that suits you. Please note the delivery time indicated. Delivery Options: 1) . I ship worldwide. Package will be sent by Ukrainian state post. Delivery time is 7-16 days. All my packages are sent by airmail and have a tracking number. 2). I ship worldwide using Express Shipping. Delivery time 3-5 days! All my packages are sent by airmail and have a tracking number. ++ Your package will be insured for 100% of the cost of goods ++ Parcel delivery to the doors of your home. // On holidays, delivery time may be increased due to mail load.// ----------------------------------------------------------------------------------------------- Payment I accept payments made via PayPal, money transfers, Credit card. Good luck :)
$150.00
This item can be shipped by Express Worldwide Shipping (3-4 days), please choose this shipping option when you place an order. (Genuine Sheepskin rug 50/30in, kids rug, large rug, white rug, light brown rug, Natural sheep skin rug, Fur rug, Living room rug, Brown rug, Handmade bedroom rug. Size 125cm/75cm Wool + leather) The skins passed the "Eco-dressing" and are truly natural and ecologically clean, and do not have an unpleasant smell of chemistry (compared to conventional skins that have been treated with toxic chemicals). ***CUSTOM ORDER*** I can make (sew) for you a Genuine Sheepskin rug of ANY SIZE !!! Please do not hesitate to contact me. Please make your choice when placing an order in the "Size" line. **See a sample of different sizes of rugs on photo №10** 2 Sheepskin (S 2) 80 / 30inch - 200 / 75cm + Additional payment for delivery 10$ 4 Sheepskin (S 4) 80 / 45inch - 200 / 115cm + Additional payment for delivery 20$ 6 Sheepskin (S 6) 80 / 60inch - 200 /150 cm + Additional payment for delivery 40$ 8 Sheepskin (S 8) 84 / 84nch - 210 / 210cm + Additional payment for delivery 60$ !!!!!!!!!!!!! My Sheepskin rug is natural and safe for small children and adults!!!!!!!!!! The length of the nap is 6-10cm. Sheepskin rug of fluffy, soft, beautiful, and very warm. This eco rug will accentuate the refined style of your interior, create home coziness and comfort for you and your loved ones. Characteristics of the Sheepskin rug 1 sheepskin, size 50inches/30 inches +-3in or 125cm/ 75cm +-5cm Sheepskin rug it's 100% wool of sheep fur and the back side- soft leather. Made in Ukraine, handmade. ***The price is indicated for one rug!*** ------MORE ECO Sheepskin RUGS------ https://www.etsy.com/shop/BeautyUkraine?ref=hdr_shop_menu§ion_id=20897280 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Shipping Please, when placing an order, select the delivery option that suits you. Please note the delivery time indicated. Delivery Options: 1) . I ship worldwide. Package will be sent by Ukrainian state post. Delivery time is 7-16 days. All my packages are sent by airmail and have a tracking number. 2). I ship worldwide using Express Shipping. Delivery time 3-5 days! All my packages are sent by airmail and have a tracking number. ++ Your package will be insured for 100% of the cost of goods ++ Parcel delivery to the doors of your home. // On holidays, delivery time may be increased due to mail load.// ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Payment I accept payments made via PayPal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Please, do not hesitate ask me all your questions, it helps me to improve my shop. Thank you very much for visiting my shop and for positive feedbacks. Good luck on Etsy:)
$174.64
A wonderful gift, a figurine - "Wooden Heart", with personalization on the Valentine's Day, Gift for Wedding day for the bride and groom, for a pair of lovers. Wedding Anniversary Gift. Mother's Day, Father's Day, for a boyfriend, for her, him. ++ Please write the text in the line “Personalization” that you want us to write on your “Heart”. You can come up with your own text, or use our sample which is shown in the photo. Also, you can add a signature at the end of the wish, and a date if you want. You can choose uppercase or print for writing. ++ We will fulfill all your wishes, the main thing is that you and your loved ones be satisfied. Therefore, please do not hesitate to ask me questions, I will be happy to answer you :) ++ The dimensions of the "Heart" are indicated in the line: "Size". Please, take the size you need, accordingly, you should understand how many offers can be placed in the “Heart” of this size (you can see the samples in the photo in the listing). ++ You can see many other unique Gifts for yourself and your loved ones at this link: https://www.etsy.com/shop/BeautyUkraine ---------------------------------------- Shipping Please, when placing an order, select the delivery option that suits you. Please note the delivery time indicated. Delivery Options: 1) . I ship worldwide. Package will be sent by Ukrainian state post. Delivery time is 7-16 days. All my packages are sent by airmail and have a tracking number. 2). I ship worldwide using Express Shipping. Delivery time 3-5 days! All my packages are sent by airmail and have a tracking number. ++ Your package will be insured for 100% of the cost of goods ++ Parcel delivery to the doors of your home. // On holidays, delivery time may be increased due to mail load.//
$23.10
This item can be shipped by Express Worldwide Shipping (3-4 days), please choose this shipping option when you place an order. Leather iPhone case 7, 8 Plus, 6 / 6S Plus iphone case card holder iphone wallet, personalization iphone cases genuine leather, handmade gift for husband, iphone case X.~~~~~~~~~~~~Dear friends!~~~~~~~ ~~~~ Why you'll be satisfied with our leather iPhone case?~~~~ --- The iphone cover is made of a soft but very dense genuine leather. The thickness of the leather on each side of the case is -0.157 inches (4mm) - your phone is securely protected! --- only the high quality waxed thread is used in the sheath of the iPhone case. --- your phone is securely protected in a case made of durable plastic Soft Toch. The phone is fixed in it reliably and do not stagger like in silicone cases. --- in a leather case there are three pockets for credit cards. --- your credit cards will never fall out and will not be lost, as they are tightly fixed in a pocket. --- in the leather case there are two compartments for money. --- your money will be tightly fixed in the compartment of the leather case and it will be convenient for you to use your money at any time. --- we offer you a choice of two options for pockets for credit cards (please see the options of pockets in the photo and make your choice). The size of the leather iPhone cover in the folded form: IPhone 6 / 6S, 7, 8 - width - 3.2 inches - 9cm                                   height - 5,9 inches - 15cm IPhone 6 / 6S Plus, 7 / 8 Plus - width - 3.8 inches - 9,6 cm height - 6.7 inches - 17 cm IPhone X - width - 3.5 inches - 9 cm height - 6.1 inches - 15.5 cm ----------------------------- MORE iPhone cases ------------------------- https://www.etsy.com/shop/BeautyUkraine?ref=l2-shopheader-name§ion_id=24207807 It`s very beautiful gift for him, for her :) Made in Ukraine, handmade. --------------------------------------------------------------------------------------------- Shipping Please, when placing an order, select the delivery option that suits you. Please note the delivery time indicated. Delivery Options: 1) . I ship worldwide. Package will be sent by Ukrainian state post. Delivery time is 7-16 days. All my packages are sent by airmail and have a tracking number. 2). I ship worldwide using Express Shipping. Delivery time 3-5 days! All my packages are sent by airmail and have a tracking number. ++ Your package will be insured for 100% of the cost of goods ++ Parcel delivery to the doors of your home. // On holidays, delivery time may be increased due to mail load.// ----------------------------------------------------------------------------------------------- Payment I accept payments made via PayPal ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------ Please, do not hesitate ask me all your questions, it helps me to improve my shop. Thank you very much for visiting my shop and for positive feedbacks. Good luck on Etsy:)
$72.44

Reviews

Amazing chessboard, excellent quality and great communication throughout the process!

Shipping and Policies

Payment

This store is integrated with the Western Bid™ e-commerce platform, and Western Bid, Inc. is the Merchant of Record for all purchases made in this store. Therefore, you will see "WESTERN BID" listed as the payee on your PayPal account and credit card statement.

I accept PayPal or Credit Cards only.
• Your items will be made and shipped only after the payment is cleared.
• If you don't have Paypal account and would like to pay with your Credit Card, check this step-by-step tutorial on PayPal:
https://www.paypal.com/webapps/mpp/pay-online

Your order will be shipped only after the payment is cleared. This means if you pay via Paypal e-checks there could be delay in 3-5 business days. You can check the status of your payment in your Paypal account or in the correspond invoice here on Lavky.

Shipping

All the items in the order will be securely packed and shipped within 1-3 working days of payment.
Some items may take longer. If the processing time is more than 7 days, it is clearly stated in the product description.

Delivery Address:

• Please make sure your shipping address is correct at the checkout. 

We will ship your order to the address specified on Lavky.com checkout, and not to the address specified on Paypal.

Terms of Delivery

We always ship parcels with a tracking number. We will update you on the tracking number once your order has been prepared and shipped.

Usually delivery takes between one a half and four weeks.

Please note that delivery times may vary depending on your location and customs clearance, so we cannot guarantee the exact time of arrival.

Here are the approximate delivery times:

- USA: 1.5 - 2.5 weeks

- Canada: 2-3 weeks

- Europe: 1-2 weeks

- Australia: 2-3 weeks (sometimes longer, depending on Australian customs)

- The rest of the world: 2-3 weeks

Delivery method

We ship all the parcels from Ukraine (from our logistics centers in Kyiv and Chernivtsi) via international services (FedEx, UPS) in two stages. 

First a parcel is sent by express delivery service to Europe, and then, it is shipped by air mail to the United States, Canada or Europe. 

You can see the movement of the parcel by a tracking number only in the second stage - 4-6 days after sending your order from our center. We estimate the delivery time to 12-18 days.

Express delivery is available only on individual request. Please contact us if you need Express delivery before placing an order so we can update shipping options.

Customs duties and taxes

Customers are responsible for any fees, taxes and duties related to delivery and ordering products to their country of destination.

Packaging

Your order will arrive in a safe cardboard box, with due packaging and protection from damage.

Refunds and Exchanges

I want my clients to be happy, so let me know if you have any problems.

If you are not satisfied with your items / service for any reason, please contact me with the problem before leaving a feedback.